TÁC PHẨM ĐANG DIỄN

Home

Thời gian Tác phẩm Suất diễn
Thứ sáu : 19-12-2014 Ảo @ Thật 20:30
Thứ bảy : 20-12-2014 Tuyết Sài Gòn 20:30
Chủ nhật : 21-12-2014 Vũ Nữ 20:30
Thứ tư : 24-12-2014 Tuyết Sài Gòn 20:30

Tác phẩm sắp ra mắt

Đêm Vươn Hú
Xem tất cả tác phẩm

Gương mặt nghệ sĩ

Chia sẻ :